Lidmaatschap

Jarenlang heeft de club veel leden gehad, bijna tegen de 800 zelfs.
Helaas zijn de tijden veranderd en is de CRX bijna niet meer op de weg te vinden. Ons ledenbestand is dan ook de laatste jaren helaas zo minimaal geworden dat we besloten hebben om geen leden meer te laten betalen zonder dat we ze iets kunnen bieden. Natuurlijk mag je informatie inwinnen, we hopen dat de echte CRX liefhebbers dit ook gaan doen.

CRX Club Holland – Ledenadministratie
P. wrenhorst@gmail.com

Copyright © CRX club Holland

Opgericht in 1993